Modeli

3D-tiskan model predstavlja korak naprej v vsakodnevni praksi ter zagotavlja hiter in poenostavljen proces izdelave delovnega modela za vsako indikacijo.


1. Dizajn in izdelava modela iz poslanega skena:
-  Nerazstavljivi modeli vseh vrst
-  Razstavljivi modeli, Geller sistem
-  Razstavljivi modeli, Baumann Modellsystem 2000 Evo


   Pri vseh dizajnih modela je na voljo:
-  Izdelava votlega ali polnega modela
-  Dodajanje nastavkov za artikulator
-  Dodajanje ekstrudiranega ali intrudiranega napisa
-  Podprte resolucije med 25 µm in 160 µm (Dental model in Grey smola)
-  Podprte resolucije med 100 µm in 200 µm (Draft smola)

 

2. Izdelava modela iz poslanega, gotovega dizajna.
-  V tem primeru tiskamo vse možne indikacije, saj je dizajn že narejen z vaše strani. Treba je poslati samo .stl dizajniranega modela in vaše naročilo se lahko natisne.

Materiali

Model Resin je idealen za tisk modelov za krone in mostičke, modelov za alignerje, ortodontskih modelov, diagnostičnih modelov, modelov za implantate

Grey Resin je namenjen tiskanju ortodontskih modelov in modelov za alignerje

Draft Resin je smola namenjena tiskanju nizkoresolucijskih modelov, kot so študijski modeli, modeli za ortodontijo