CIRKONIJEV OKSID

CC DISK Zr (beli, opačni), CC DISK Zr HT (brezbarvni, super translucentni), CC DISK Zr HT Multilayer (stopenjsko obarvani, super translucentni) so diski iz biokompatibilnega predsintranega cirkonijevega dioksida, stabiliziranega z itrijevim oksidom. Ustrezajo zahtevam standarda EN ISO 6872, tip II, razreda 5. Uporabljajo se za izdelavo polne anatomske oblike protetičnih nadomestkov ter ogrodij za peko porcelana (kot so kapice, ogrodja in polno keramične prevleke do maksimalno 2 člena v anteriornem in 4 člene v posteriornem področju), teleskopov, konstrukcij nad prečkami, Maryland mostičkov, inlajev, onlejev in individualnih nadgradenj nad vsadki.

Kontraindikacije: Uporaba ni priporočena v primeru bruksizma, slabe trdnosti zob ali premalo prostora. Ravno tako uporaba ni priporočena pri pomanjkljivi oralni higieni ali pomanjkljivi usklajenosti žvečnih gibov. Polne anatomske oblike protetičnih nadomestkov ter ogrodij za peko porcelana se ne smejo uporabiti v primeru nezadovoljive preparacije ali v primeru napake pri izdelavi konstrukcije. 

Spodaj navedene minimalne debeline sten so referenčne vrednosti:

 • Posteriorno področje: Okluzalno 0,9 mm, Cirkularno 0,5mm
 • Anteriorno področje: Incizalno/okluzalno 0,7mm, Cirkularno 0,5mm
 • Krone mostička na nadgradnjah nad vsadki z dvema členoma: Incizalno/okluzalno 1,0mm, Cirkularno 0,7mm

Minimalna debelina vezav med posameznimi členi:

 • Anteriorni most z enim členom: 7 mm2
 • Anteriorni most z dvema členoma: 9 mm2
 • Posterironi most z enim členom: 9 mm2
 • Posteriorni most z dvema členom: 12 mm2

Barvanje: Če je potrebno lahko konstrukcijo obarvate v željeno barvo s standardnimi barvnimi raztopinami primernimi za uporabo na cirkonijevi keramiki. Za zagotovitev enotne barve morate konstrukcijo pred barvanjem očistiti, razmastiti in posušiti. Za nadaljnji postopek upoštevajte navodila za uporabo proizvajalca barvnih raztopin za barvanje cirkonijevega oksida.

Fasetiranje keramike: Uporabite lahko katerokoli keramiko za fasetiranje ogrodij iz cirkonijevega oksida. Sledite navodilom za uporabo keramike za fasetiranje.

CC DISK Zr SMILE Multilayer (večslojni obarvani) so visoko translucentni diski iz biokompatibilnega predsintranega cirkonijevega dioksida, stabiliziranega z itrijevim oksidom. Ustrezajo zahtevam standarda EN ISO 6872, tip II, razred 4. Uporabljajo se za izdelavo polne anatomske oblike ter za reducirane ˝cut-back˝ protetične nadomestke ter ogrodja za peko porcelana, ki ne presegajo 3-členov (kot so kapice, ogrodja in polno keramične prevleke do maks. 3 členov v anteriornem področju), Maryland mostičkov, inlejev, onlejev in individualnih nadgradenj nad vsadki. Uporaba za mostičke v posteriornem področju ni priporočljiva.

Kontraindikacije: Uporaba reducirane in polne anatomske oblike protetičnih nadomestkov ter ogrodij za peko porcelana ni priporočena v primeru bruksizma, slabe trdnosti zob ali premalo prostora. Ravno tako uporaba ni priporočena pri pomanjkljivi oralni higieni ali pomanjkljivi usklajenosti žvečnih gibov. Reducirane in polne anatomske oblike protetičnih nadomestkov ter ogrodij za peko porcelana se ne smejo uporabiti v primeru nezadovoljive preparacije ali v primeru napake pri izdelavi konstrukcije.

Spodaj navedene minimalne debeline sten so referenčne vrednosti:

 • Posteriorno področje: Okluzalno 0,9 mm, Cirkularno 0,5 mm
 • Anteriorno področje: Incizalno/okluzalno 0,7 mm, Cirkularno 0,5 mm
 • Krone mostička na nadgradnjah nad vsadki: Incizalno/okluzalno 1,0 mm, Cirkularno 0,7 mm

Minimalna debelina vezav med posameznimi členi:

 • Anteriorni most z enim členom: 7 mm2

Barvanje: Če je potrebno lahko konstrukcijo obarvate v željeno barvo s standardnimi barvnimi raztopinami primernimi za uporabo na cirkonijevi keramiki. Za zagotovitev enotne barve morate konstrukcijo pred barvanjem očistiti, razmastiti in posušiti. Za nadaljnji postopek upoštevajte navodila za uporabo proizvajalca barvnih raztopin za barvanje cirkonijeve keramike.

Fasetiranje keramike: Uporabite lahko katerokoli keramiko za fasetiranje ogrodij iz cirkonijevega oksida. Sledite navodilom za uporabo keramike za fasetiranje.